Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Cô-lô-se 3:18-21"

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2017 Cô-lô-se 3:18-21Để Có Một Gia Đình Viên Mãn “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi Thiên 128:3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa dạy gì về trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên trong gia đình? Việc thực hiện nghĩa vụ ấy quan trọng như thế nào? Những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình bạn thư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top