Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Cô-lô-se 3:16-17"

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2015 Cô-lô-se 3:16-17Hành Trang của Khách Lữ Hành “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top