Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Cô-lô-se 3:11-14"

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2016 Cô-lô-se 3:11-14Vì Sao Phải Tha Thứ? “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13). Câu hỏi suy ngẫm: Khi tin Chúa, chúng ta không còn bị chi phối bởi những ngăn cách nào (câu 11)? Tại sao sự tha thứ liên quan đến bản tính của một ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top