Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Châm Ngôn 3:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2015 Châm Ngôn 3:1-12Bí Quyết của Sự Thịnh Vượng (1) “Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới” (Châm Ngôn 3:9-10). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Châm Ngôn này dạy những nguyên tắc sống nào cho con dân Chúa? Bạn có tìm thấy bí quyết của sự thịnh vượng không? Tại sao sự sửa phạt c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top