Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Châm Ngôn 22:6"

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2019 Châm Ngôn 22:6 Đầu Tư Thuộc Linh cho Con Trẻ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Châm Ngôn lưu ý đến đối tượng nào cần được dạy và cần phải dạy điều gì? Kết quả của việc dạy dỗ này là gì? Bạn đang đầu tư cho con cháu mình qua việc nuôi dạy chúng đi theo con đường của Chúa như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2017 Châm Ngôn 22:6Đầu Tư Thuộc Linh cho Con Trẻ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Châm Ngôn lưu ý đến đối tượng nào cần được dạy và cần phải dạy điều gì? Kết quả của việc dạy dỗ này là gì? Bạn đang đầu tư cho con cháu mình qua việc nuôi dạy chúng đi theo con đường của Chúa như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2015 Châm Ngôn 22:6Con Đường Sự Sống “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “dạy” có nghĩa như thế nào? Tại sao phải dạy trẻ thơ và ảnh hưởng của việc dạy con ra sao? Bạn học được gì qua bài học này? Trẻ thơ cần phải được cha mẹ, ông bà, hay thầy cô dạy dỗ. Từ “dạy” ở đây có nguyên nghĩa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top