Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Châm Ngôn 22:2"

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2015 Châm Ngôn 22:2 Giàu Nghèo Đều Gặp Nhau “Người giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai” Câu hỏi suy ngẫm: Thuở tạo thiên lập địa, con người sống như thế nào? Nguyên nhân nào khiến con người lao khổ làm ăn và dẫn đến có người giàu người nghèo? Châm Ngôn 22:2 dạy chúng ta điều gì? Bạn áp dụng bài học này trong cuộc sống như thế nào? Khi tạo thiên lập đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top