Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Châm Ngôn 21:6"

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2015 Châm Ngôn 21:6Làm Giàu Bất Chính “Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được. Ấy là một điều hư không mau hết của người tìm sự chết” (Châm Ngôn 21:6). Câu hỏi suy ngẫm: Người dùng lưỡi dối gạt có thể làm giàu được không? Kết quả của sự giàu có bất chính như vậy là gì? Tại sao tìm sự giàu có bằng dối gạt giống như tìm sự chết? Bản dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2010 dịch câu này như s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top