Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Các Quan Xét 14:10-11"

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2015 Các Quan Xét 14:10-11Gần Mực Thì Đen “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Câu hỏi suy ngẫm: Khi cha của ông Sam-sôn xuống nhà cô gái tại Thim-na, ông Sam-sôn đã làm gì? Đây là một việc bình thường hay bất thường? Việc làm này ảnh hưởng thế nào đến vai trò người Na-xi-rê của ông Sam-sôn? Ai là những người bạn mới của ông Sam-sôn? Ai hay đi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top