Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 2:6-9"

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016 A-ghê 2:6-9Đền Thờ Cuối Cùng “Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành” (Khải Huyền 21:22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết Đền Thờ sau rốt có các đặc điểm gì? Khi Đền Thờ sau cùng được vinh quang thì Đức Chúa Trời sẽ ban điều gì? Nhờ Lời Kinh Thánh, bạn biết Chúa Giê-xu là Đền Thờ sau rốt như thế nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top