Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 2:10-19"

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2016 A-ghê 2:10-19Con Người hay Nghi Lễ? “Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn” (A-mốt 5:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Trong các câu 12-13 bày tỏ quy tắc gì về vật ô uế? Câu 14 cho biết lối sống của dân chúng như thế nào? Lối sống đó ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top