Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"A-ghê 2:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016 A-ghê 2:1-9Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa “...Các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 4c). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang ở trong tâm trạng nào? Đức Chúa Trời khích lệ họ ra sao? Bạn đang nản lòng, chùn bước hay can đảm trong công tác xây dựng nhà Chúa? Tiên tri A-ghê được Chúa dùng vào khoảng năm 520 T.C. để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top