Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"24"

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016 E-xơ-ra 4:1-5, 24Chiến Thuật của Kẻ Thù “Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min tiếp tục tấn công những người hồi hương như thế nào? Mục đích của họ là gì? Tại sao chiến thuật tấn công của họ thành công? Chúng ta rút ra bí quyết nào trong việc đối phó với chiến thuật của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top