Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 2:20-21"

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2015 2 Ti-mô-thê 2:20-21Chiếc Bình Quý Trọng “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh ngôi nhà lớn, bình vàng và bình bạc, bình gỗ và bình đất chỉ về gì? Tại sao trong Nhà Chúa có sự hiện diện của bình sang lẫn bình hèn? Cơ Đốc nhân thật cần l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top