Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 2:14-19"

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2015 2 Ti-mô-thê 2:14-19Nói và Im Lặng “Có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra” (Truyền Đạo 3:7b). Câu hỏi suy ngẫm: Lúc nào bạn nên nói, lúc nào bạn cần im lặng? Sứ đồ Phao-lô dạy về vấn đề này thế nào? Có điều nào bạn cần chỉnh sửa không? “Nín lặng” hay “nói ra,” mỗi kỳ đều quý giá vào đúng thời điểm của nó. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, có những lúc nín lặng tốt hơn lên tiếng, nếu đó là sự chỉ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top