Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Ti-mô-thê 1:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2015 2 Ti-mô-thê 1:1-7Tấm Lòng của Người Cha “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã mở đầu bức thư thứ hai gửi cho người con tinh thần của ông là Mục s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top