Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 5:19b-27"

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2015 2 Các Vua 5:19b-27Hậu Quả của Lòng Tham Tiền bạc “Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được,… lại đừng ham mê tiền bạc” (1 Ti-mô-thê 3:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến ông Ghê-ha-xi tính toán phương cách để có được lễ vật từ ông Na-a-man? Ông đã phạm vào những tội nào khi tìm cách chiếm đoạt lễ vật đó? Hậu quả là gì? Câu chuyện ông Na-a-man được chữa lành bệ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top