Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"2 Các Vua 2:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2014 2 Các Vua 2:1-12Tiếp Nối Chức Vụ “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Ê-li chọn ông Ê-li-sê để tiếp nối công việc của ông? Tại sao ông nói với ông Ê-li-sê đến ba lần “Ta xin người hãy ở lại đây”? Câu trả lời của ông Ê-li-sê cho thấ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top