Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"13-23"

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016 Rô-ma 14:1-6, 13-23Tự Do và Luật Yêu Thương “Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho” (Rô-ma 14:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô đang bàn về vấn đề gì? Ông đề cập đến hai hạng người nào? Ông khuyên đừng làm gì cho anh em (câu 13)? Và nên là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top