Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"12-15"

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2015 Gia-cơ 1:2-3, 12-15Chiến Thắng Cám Dỗ “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài” (Gia-cơ 1:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến những loại thử thách và cám dỗ nào? Ma quỷ thường dùng phương pháp gì để khiến chúng ta phạm tội? Ông Gia-cơ đưa ra những bí quyết nào để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top