Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 6:3-10"

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2014 1 Ti-mô-thê 6:3-10Sự Tin Kính Thật “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là “sự tin kính”? Vì sao sự tin kính là yếu tố quan trọng trong đời sống Cơ Đốc? Động cơ chính của các giáo sư giả là gì? Điều gì khiến bạn không thể có một đời sống tin kính? “Sự tin kính” là ý chủ đạo trong thư 1 Ti-mô-thê. Nó bao gồm bề trong cũng nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top