Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Ti-mô-thê 5:17-6:2"

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2014 1 Ti-mô-thê 5:17-6:2Kính Trọng Người Lãnh Đạo “Các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh thì càng phải được kính trọng nhiều hơn” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta phải cư xử thế nào với những người giữ vai trò lãnh đạo? Hội Thánh nên làm gì khi người lãnh đạo phạm tội? Bạn có quan tâm và cầu nguyện cho các lãnh đạo trong Hội Thánh mình không? Một lần nữa, Sứ đồ Phao-lô khẳn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top