Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Giăng 1:5-2:2"

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2014 1 Giăng 1:5-2:2Xưng Tội và Được Tha Thứ “Nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng và bóng tối chỉ về gì? Có thể nói mình được tương giao với Chúa mà vẫn sống trong tội lỗi không? Chúng ta phải làm gì để nhận được sự tha thứ? Có phải 1Giă ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top