Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 22:41-54"

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2014 1 Các Vua 22:41-54Gương Tốt hay Gương Xấu? “Người đi theo đường của A-sa, cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 43). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vị vua được ghi chép trong phân đoạn này có những điểm khác nhau nào? Bạn đang sống như thế nào và để lại gương gì cho thế hệ mai sau? Phần cuối sách 1 Các Vua ghi vắn tắt về hai vị vua, một vua tốt ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top