Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 21:1-29"

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2014 1 Các Vua 21:1-29Lòng Tham Vô Đáy “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (1 Ti-mô-thê 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Na-bốt từ chối bán vườn nho? Để chiếm vườn nho của ông Na-bốt, vợ chồng Vua A-háp phạm tội trọng nào và bị hình phạt ra sao? Lòng tham muốn dẫn đến hậu quả tai hại như thế nào? Bên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top