Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"1 Các Vua 19:1-21"

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2014 1 Các Vua 19:1-21Đức Chúa Trời Thêm Sức “Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va… nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời” (câu 7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li rơi vào tình trạng nào? Vì sao? Đức Chúa Trời chăm sóc ông thế nào? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top