Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Sweet Hour of Prayer

Sweet Hour of Prayer

Tựa đề: Sweet Hour of Prayer – Giờ Dịu Êm
Lời: William W. Watford (1845)
Nhạc: William B. Bradbury (1861)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 251

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top