Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Thụy Điển: Thánh Chúa Siêu Việt – O Store Gud

Thánh Ca Thụy Điển: Thánh Chúa Siêu Việt – O Store Gud

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt
Nguyên Tác: O Store Gud
Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940)
Nhạc: Dân ca Thụy Điển
Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 20

Thánh Chúa Siêu Việt

1. Khi xem muôn vật
Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi!
Lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời.
Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây,
Quyền của Chúa ôi vô bờ!

Điệp Khúc:
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt!
Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
Cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên tận non cao
Trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo
Hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô trong rừng,
Muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh.
Riú rít tiếng chim
Mừng hót khúc ca thanh bình.

3. Khi tôi suy nghiệm
Cha sai Con giáng thế chịu chết
Chúa chẳng tiếc Con,
Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng,
Xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy!
Chúa chết huyết tuôn,
Ngài gánh thế tôi muôn tội.

4. Khi Christ lai hồi
Vang vang muôn ức tiếng tụng tán
Ðến tiếp rước tôi
Về với Chúa trên Thiên Ðàng
Tâm tôi vui mừng
Khiêm nhu cung kính bái phục mãi
Ở đó chúc tôn,
Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn

5. Tâm tư ưu sầu,
Tôi nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt.
Bối rối đắn đo,
Tìm ý nghiã cho cuộc đời
Bao nhiêu tháng ngày
Trôi qua bên kiếp sống thờ ơ.
Cúi xuống khẩn xin
Thượng Ðế dắt tôi trọn đường

Lòng nài xin Chúa,
Giúp chính con biết rõ Ngài
Chúa Ðấng siêu việt,
Quyền bính vô cùng
Lòng nài xin Chúa!
Giúp chính con rõ tận tường.
Ban nguồn yêu thương,
Sức sống tràn tuôn.

O Store Gud

1. O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.
 
Kör
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
 
2. När sommarvinden susar över fälten,
När blommor dofta invid källans rand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Vid furuskogens tysta, dunkla rand;
 
3. När jag i bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort se’n förste Adams tid,
Hur nådefull Han varit alla stunder,
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid;
 
4. När slutligt alla tidens höljen falla,
Uti åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla,
Min frälsta ande till dess sabbatsro;
 
5. Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!

https://lyricstranslate.com

Đọc thêm: Tiểu Sử Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top