Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Thụy Điển: Nếu Khi Nào – Blott en dag

Thánh Ca Thụy Điển: Nếu Khi Nào – Blott en dag

Tựa đề: Nếu Khi Nào
Tựa đề Thụy Điển: Blott en dag
Lời: Carolina Sandell Berg
Nhạc: Oscar Ahnfelt
Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 114
Trình bày: Sissel Kyrkjebø

Blott en dag

1. Blott en dag ett ögonblick i sänder
Vilken tröst vad än som kommer på
Allt ju vilar i min Faders händer
Skulle jag som barn väl ängslas då
Han som bär för mig en Faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta
Möda vila och behag
 
2. Själv han är mig alla dagar nära
För var särskild tid med särskild nåd
Varje dags bekymmer vill han bära
Han som heter både Kraft och Råd
Att sin dyra egendom bevara
Denna omsorg har han lagt på sig
Som din dag så skall din kraft ock vara
Detta löfte gav han mig
 
3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
Blott vid dina löften Herre kär
Ej min tro och ej den tröst förspilla
Som i ordet mig förvarad är
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer
Taga ur din trogna fadershand
Blott en dag ett ögonblick i sänder
Tills jag nått det goda land.

Nếu Khi Nào

1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối reng
Nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui
Nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương
Nếu ta thường ngờ vực và mất lòng tin
Thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu
Trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng
Chúa nhân từ thường nhậm lời van khẩn thiết tha
Đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhơ.

2. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng
Để tu trì, chờ ngày ta biến thành tiên
Nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh
Quyết theo đường trần tục đen tối triền miên
Thì hôm nay ta nên thưa hết với Giê-xu
Rằng lòng ta tràn đầy xấu xa kiêu ngạo
Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin
Biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm Vua.

3. Nếu khi nào bạn gặp nhiều đau đớn khó khăn
Nếu khi nào lòng bạn tan mất niềm vui
Nếu bao lần bạn tìm đường riêng để cứu thân
Nếu tai bạn thường nhận triết lý trần gian
Thì hôm nay Giê-xu đang đứng giơ tay ra
Chờ bạn tìm về Ngài để ăn năn tội
Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xả thân
Máu tuôn tràn làm sạch đời sống bùn nhơ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top