Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2024

Ma-thi-ơ 17:1–8
Sự Vinh Quang của Chúa Giê-xu

“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao” (Hê-bơ-rơ 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ chứng kiến ba sự xác nhận nào về thần tính của Chúa Giê-xu trên núi hóa hình? Phản ứng của Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy ông hiểu về Chúa ra sao? Bạn sống thế nào để phản chiếu vinh quang Chúa cho mọi người?

Sáu ngày sau khi Chúa Giê-xu phán với các sứ đồ, “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong Nước Ngài” (Ma-thi-ơ 16:28), Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài cho ba Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng. Họ chứng kiến ba sự xác nhận về thần tánh của Chúa Giê-xu.

Thứ nhất, chính Chúa Giê-xu xác nhận khi Ngài mặc lấy toàn bộ vinh quang vốn có của Ngài, “mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng” (câu 2). Thứ hai, ông Môi-se và ông Ê-li xác nhận. Khi Chúa Giê-xu hóa hình, có ông Môi-se đại diện cho Luật Pháp là giao ước cũ; và ông Ê-li đại diện cho các nhà tiên tri công bố về Đấng Mết-si-a. Sự hiện diện của hai nhân vật đặc biệt này xác nhận Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a và Ngài là Đức Chúa Trời đầy vinh quang, đồng thời củng cố đức tin của các sứ đồ để họ có thể vác thập tự giá mình theo Chúa đến cuối cùng, nhất là cho Sứ đồ Phi-e-rơ vì ông mới xưng Chúa Giê-xu là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Thứ ba, chính Đức Chúa Cha xác nhận khi Ngài phán, “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (câu 5). Đức Chúa Cha giới thiệu Ngôi Hai là Con Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại qua sự chết và sống lại của Ngài.

Sứ đồ Phi-e-rơ buột miệng thưa cùng Chúa,“Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li” (câu 4). Ông Lu-ca nói thêm, “Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi” (Lu-ca 9:33). Điều này cho thấy Sứ đồ Phi-e-rơ đang bị cuốn vào những kế hoạch và ý chí của riêng mình hơn là của Chúa. Ông chỉ thấy trước mắt mà không thấy xa hơn, chỉ thấy Chúa vinh quang mà không thấy kế hoạch cứu chuộc qua sự chết của Ngài.

Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng chỉ quan tâm đến kế hoạch của mình mà không hề nhận biết Chúa muốn chúng ta phải sống như thế nào để làm sáng Danh Ngài. Hãy nhớ Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời đầy vinh quang và quyền năng. Hãy vâng theo Lời Chúa Giê-xu, hãy tin vào Lời Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, Chúa muốn chúng ta sống phản chiếu vinh quang của Ngài cho những người chung quanh.

Bạn có làm vinh quang Danh Chúa qua đời sống mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con không sống theo ý con mà bỏ qua ý muốn của Ngài trên đời sống con; xin giúp con luôn vâng lời Ngài, sống làm vinh quang Danh Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top