Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2024

Phục Truyền 28:15–19
Hậu Quả của Sự Không Vâng Lời

“Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào người Ít-ra-ên phải chịu những điều rủa sả dành cho họ? Phân đoạn này liệt kê những lời rủa sả nào? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong cuộc sống?

Trong Phục Truyền 28:1–14 là những phước lành Chúa ban cho khi dân Chúa vâng theo tiếng phán của Ngài; từ câu 15 đến cuối chương là những lời rủa sả dành cho những người bất tuân các điều khoản trong giao ước. Khi so sánh giữa nội dung những phước lành với những lời rủa sả trong giao ước thì phần chiếm tỉ lệ nhiều hơn là phần rủa sả. Điều đó cho thấy Chúa muốn nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc không tuân theo giao ước là đáng sợ thể nào. Ngoài ra, chúng ta còn thấy những lời rủa sả được cảnh báo ở đây là một thái cực đối lập hoàn toàn với nội dung của những phước lành trong giao ước được liệt kê trước đó.

Đối với một quốc gia sống chủ yếu bằng nông nghiệp, những điều được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhấn mạnh đến những nhu cầu căn bản trong cuộc sống giúp dân Chúa duy trì sự ổn định từ trong gia đình đến xã hội. Thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của người dân sẽ ra sao nếu sản vật của đất đai, gia súc cho đến cái thùng nhồi bột cũng đều bị rủa sả! Điều này cho thấy đời sống của những ai không vâng giữ đúng theo những điều đã cam kết với Đức Chúa Trời trong giao ước thì sẽ luôn gặt lấy nhiều bất hạnh trong cuộc sống, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chúa rất quan tâm và yêu thương dân Ngài, trước khi vào định cư trong miền Đất Hứa, Chúa đã cảnh báo họ cần phải sống trong tinh thần thuận phục Chúa để không phải nhận lấy sự rủa sả giáng xuống họ.

Trong cuộc sống, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn thường tự hỏi tại sao có những người không hề biết đến Chúa lại được giàu có, gia đình hạnh phúc, trong lúc có những người là Cơ Đốc nhân lại phải chịu cảnh thiếu thốn, khổ cực? Chúng ta rất dễ dàng đem cuộc sống của mình cân đo đong đếm với người khác rồi oán trách Chúa và không còn vâng lời Chúa. Có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng không biết thực hư bên trong. Phước hạnh hay rủa sả phải hiểu theo tiêu chuẩn của Chúa chứ không phải theo tiêu chuẩn của thế gian. Thế nên, thay vì cứ so sánh cuộc sống người này với người kia, chúng ta hãy làm tròn bổn phận của mình với Chúa, ấy là cứ trọn thành bước đi trong đường lối Chúa. Hãy nhớ rằng những ai không sống đúng theo Lời Chúa dạy sẽ phải nhận lãnh những sự rủa sả cho riêng mình.

Bạn có thường so sánh với người khác rồi nản lòng trong cuộc sống không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận thức tầm quan trọng của việc vâng lời Chúa. Xin cho con kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban khi con sống thuận phục Chúa và sống đúng theo những cam kết trong giao ước với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top