Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2024

Hê-bơ-rơ 12:25–29
Đáp Ứng Tiếng Chúa

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một Nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân cần có thái độ nào khi nghe tiếng Chúa? “Có phần trong một nước không hay rúng động” nghĩa là gì? Nhận biết đặc ân của mình, bạn cần phục vụ Chúa như thế nào?

Trước giả thư Hê-bơ-rơ kêu gọi tín hữu “chớ từ chối Đấng phán cùng mình” (câu 25). Đức Chúa Trời đã phán với dân Ngài qua các nhà tiên tri và qua Đức Chúa Giê-xu Christ (Hê-bơ-rơ 1:1–2). Nhưng người Ít-ra-ên đã từ chối lắng nghe tiếng Chúa, và hậu quả là họ đã không vào được Đất Hứa. Ở đây, trước giả thư Hê-bơ-rơ cảnh báo các tín hữu nếu không chịu lắng nghe tiếng Chúa, hậu quả sẽ càng kinh khiếp hơn. Bài học về sự công bình thánh khiết của Chúa, sự vô tín của người Ít-ra-ên phải được ghi nhớ để Cơ Đốc nhân luôn biết khiêm nhường lắng nghe và vâng theo tiếng Chúa.

Một lần nữa, trước giả thư Hê-bơ-rơ đưa các tín hữu quay về với khung cảnh trên núi Si-na-i khi Ngài phán với ông Môi-se, cả ngọn núi rúng động, thể hiện quyền năng cao cả và sự uy nghi thánh khiết của Chúa. Trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả đều bị rúng động. Những vương quốc hùng mạnh nổi lên rồi phải chìm xuống. Những đế chế huy hoàng rồi cũng lụi tàn. Của cải có lúc cũng sẽ tiêu tan. Duy những ai thuộc về “Nước không rúng động,” là Vương Quốc đời đời của Chúa được thiết lập bởi chính Chúa Giê-xu là hằng còn. Và bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta trở nên thành viên trong Vương Quốc ấy.

Nhận biết đặc ân, chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa và phải “lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài” (câu 28). “Lấy lòng kính sợ” nghĩa là bày tỏ thái độ vừa “tôn kính” lẫn “kinh sợ.” Chúng ta “tôn kính” Chúa vì nhận biết sự thánh khiết cùng quyền năng cao trọng của Ngài trong khi chúng ta chỉ là con người thấp hèn. Chúng ta “kinh sợ” vì Chúa thật toàn hảo, lớn lao, và lạ lùng, trong khi con người chúng ta vốn không xứng đáng. Lòng kính sợ ấy trước hết phải được thể hiện khi chúng ta đến ra mắt Chúa thờ phượng Ngài, thể hiện qua trang phục chúng ta mặc, tư thế chúng ta ngồi, sự hòa lòng của chúng ta trong các tiết mục thờ phượng, tinh thần hoàn toàn tập trung vào việc tôn cao Chúa với mong muốn Ngài vui lòng. Khi được giao cho một trọng trách nào, chúng ta phải khiêm nhường, lấy làm vinh dự vì được có cơ hội để phục vụ Chúa chứ không phải xem mình có chức có quyền để lên mình kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhân từ và đầy lòng thương xót nhưng Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết, sẽ thiêu đốt tất cả tội lỗi.

Thái độ và sự phục vụ của bạn có tôn cao Chúa và được Ngài vui lòng không?

Cảm tạ Chúa vì giữa thế giới đầy rúng động, Ngài hứa ban cho con một Vương Quốc không hề rúng động. Xin cho con luôn sống biết ơn, sẵn sàng phục vụ Chúa với thái độ tôn kính để làm Ngài đẹp lòng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top