Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2024

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11–12
Sống Xứng Đáng cho Chúa

“Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài” (câu 11a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca để họ sống xứng đáng cho Chúa? Kết quả của những cuộc đời sống xứng đáng cho Chúa là gì? Bạn đang sống xứng đáng cho Chúa như thế nào?

Dù trong cơn bức hại, nhưng đức tin của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca cứ tấn tới, khiến Sứ đồ Phao-lô lại càng tiếp tục cầu nguyện cho họ. Ông xin Đức Chúa Trời giúp họ ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu bằng việc họ phải chứng minh đức tin của mình qua nếp sống mỗi ngày để xứng đáng với ơn Chúa đã kêu gọi họ trở nên con cái của Ngài (câu 11a). Vì giá để trở nên con cái Chúa chính là máu quý báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá nên những hoạn nạn Cơ Đốc nhân phải chịu chẳng đáng gì với sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Điều đó thúc giục các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca và toàn thể Cơ Đốc nhân càng quyết tâm sống xứng đáng hơn cho Chúa.

Đời sống kết quả xứng đáng của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ đến bởi công việc đức tin của họ nhưng cũng chứng minh lòng thương xót và sự nhân từ của Chúa (câu 11b). Đức Chúa Trời đã chủ động hướng dẫn từng bước và thêm sức để con dân Chúa vượt qua mọi hoạn nạn bằng lời ca ngợi, chúc tụng, và mọi người sẽ thấy Chúa trong đời sống người thuộc về Ngài. Ngược lại, những đời sống thối lui trong đức tin khi gặp hoạn nạn, thử thách, chứng tỏ họ chưa thật sự nhận biết mình là con cái Đức Chúa Trời. Họ sống khác nào đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá một lần nữa, khiến Danh Chúa bị sỉ nhục tỏ tường (Hê-bơ-rơ 6:4–6).

Giữa một thế giới đầy hoạn nạn và thử thách, không ít Cơ Đốc nhân đã nản lòng, vấp ngã trên linh trình theo Chúa và không thể đứng lên. Một trong những lý do khiến họ tuyệt vọng và buông xuôi vì họ không nhận biết mình là con cái yêu dấu của Chúa. Họ bị mất phương hướng, cô đơn, lạc lõng vì không biết Đức Chúa Trời vẫn đang chủ động hướng dẫn, thêm sức cho họ. Những người ấy đang cần đến những lời cầu thay của mỗi chúng ta. Qua gương cầu nguyện và cầu thay của Sứ đồ Phao-lô, ước ao mỗi chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà cũng thêm lên lời cầu thay cho những người thân trong gia đình mình cùng các anh chị em trong đức tin. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và cầu thay, và qua lời cầu thay của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ thêm sức mới, thêm đức tin để những người chúng ta cầu thay bền lòng theo Chúa, và đặc biệt là tất cả chúng ta sẽ sống xứng đáng cho Ngài giữa một thế giới loạn lạc đầy tội lỗi.

Bạn được khích lệ sẽ làm gì để sống kết quả xứng đáng cho Chúa ngay hôm nay?

Tạ ơn Chúa vẫn luôn ở cùng để hướng dẫn và ban sức mới cho con vượt qua những hoạn nạn, nghịch cảnh. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn con và gia đình cùng anh chị em trong đức tin sống xứng đáng cho Chúa trên linh trình theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top