Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2024

Rô-ma 8:5–8
Chăm về Xác Thịt

“Vả, chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Lối sống chăm về xác thịt sẽ dẫn đến hậu quả nào? Như thế nào là chăm về xác thịt? Một người sống chăm về xác thịt sẽ hành xử như thế nào? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn về điều gì?

Sứ đồ Phao-lô quả quyết rằng: Sống chăm về xác thịt sẽ dẫn đến sự chết (câu 6). Người chăm về xác thịt là người chú tâm, hướng tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt. Người ấy sẽ liên tục suy nghĩ, tìm cách để thỏa mãn những điều lòng mình ham muốn, đồng thời quan tâm tìm giá trị bản thân, có mục đích sống và nguyên tắc hành xử theo chuẩn mực của chính mình đưa ra. Thông thường những người sống chăm về xác thịt có quan điểm khá giống nhau là lấy bụng mình làm chúa của mình (Phi-líp 3:19). Họ làm mọi điều để thỏa mãn những tham dục của chính mình mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời là ai, Ngài có mối liên hệ gì với họ.

Những người sống theo xác thịt là những người để cho bản chất tội lỗi của con người cũ thuộc dòng dõi A-đam sa ngã, chống nghịch lại Chúa điều khiển cuộc sống. Họ nghi ngờ tình yêu và sự tốt lành của Chúa, muốn được vinh quang ngang bằng Chúa, muốn độc lập với Ngài, không tuân giữ mệnh lệnh của Ngài. Thực tế, những người này không có khả năng để tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Chí Thánh vì họ đã làm nô lệ cho tội lỗi và đang bị quyền lực của sự tối tăm trói buộc. Họ cố ý làm ngược lại những gì Chúa muốn. Vì thế, những ai chăm về xác thịt thì chống nghịch lại Đức Chúa Trời và đời sống của họ không làm đẹp lòng Ngài (câu 7–8).

Khi nói về những người chăm về xác thịt, có lẽ chúng ta tưởng tượng đó là những người thô lỗ, nhạo báng Danh Chúa, tham lam, ích kỷ, gian dâm, giả dối, ác độc, v.v… Tuy nhiên, sự chống nghịch Chúa không chỉ dựa vào hành vi phi đạo đức nhưng quan trọng là sâu thẳm trong tâm hồn tiềm tàng ý thức nổi loạn, chống nghịch Chúa. Một người có thể có lối sống thật tốt đẹp, hành xử như một người nhân lành, rộng lượng, yêu thương, hay giúp đỡ, v.v… nhưng nếu người đó làm với động cơ để chứng tỏ giá trị và sự công chính của chính mình, hay tự cố sức mình giữ luật pháp, của Chúa, hoặc tích lũy công đức hầu nhận được sự cứu rỗi, thì người ấy là người chống nghịch trong mắt Chúa. Tội lỗi lớn nhất Chúa không tha thứ đó là không nhìn nhận Ngài là Chủ Tể của cả vũ trụ và là Chúa của chính mình. Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho người phủ nhận sự hiện diện và tình yêu của Ngài, không theo giải pháp của Ngài để nhận sự cứu rỗi và đặt Ngài bên lề cuộc đời mình.

Bạn có thấy bóng dáng của người chăm về xác thịt có trong chính mình không?

Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã thương xót con, mở mắt thuộc linh để con nhìn biết Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của đời con! Xin giúp con luôn tin cậy nơi Ngài, lắng nghe tiếng Ngài, trung tín phụng sự Ngài để kinh nghiệm sự sống bình an phước hạnh trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top