Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2024

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn hiếu kính cha mẹ cần được con cái thực hành ra sao? Để sống hiếu kính cha mẹ, con cái thường phải vượt qua những thách thức nào? Bạn thực hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ra sao?

Trong Mười Điều Răn, “Hiếu kính cha mẹ” là điều răn đầu tiên trong các điều răn đề cập đến mối liên hệ giữa người với người, và là điều răn duy nhất có lời hứa ban phước cặp theo. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời coi trọng gia đình và Ngài đặt lòng hiếu kính cha mẹ lên hàng đầu.

Con cái sống hiếu kính phải coi trọng cha mẹ chẳng những qua lời nói và thái độ lễ phép, cung kính mà còn qua hành động. Khi còn thơ ấu, sống dưới sự dưỡng dục của cha mẹ, con cái cần vâng phục lời khuyên dạy của các bậc sinh thành (Châm Ngôn 1:8). Trẻ con ngỗ nghịch, cãi lời cha mẹ đều bị lên án (Rô-ma 1:30;

II Ti-mô-thê 3:2). Tiên tri Ê-xê-chi-ên cho biết một trong những lý do khiến người Do Thái bị lưu đày qua

Ba-by-lôn là “khinh cha mẹ” (Ê-xê-chi-ên 22:7, 15).

Khi con cái đã trưởng thành, lập gia đình sống tự lập, cũng cần nên lắng nghe lời cố vấn của cha mẹ. Chỉ khi ý kiến của cha mẹ trái nghịch với Lời Chúa dạy, thì “thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29), vì Chúa là thẩm quyền tối hậu mà tất cả chúng ta là con cái Ngài phải vâng phục.

Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật, con cái có hiếu chẳng những thường xuyên thăm hỏi mà còn tỏ lòng hiếu kính cụ thể bằng cách chăm sóc về tinh thần cũng như sức khỏe, trợ giúp tài chánh cho cha mẹ trong khả năng của mình. Sứ đồ Phao-lô lên án nặng nề các tín hữu không chăm sóc bà con mình, ấy là người đang chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa (I Ti-mô-thê 5:8).

Trong thực tế cuộc sống, để có thể sống hiếu kính cha mẹ theo điều răn Chúa dạy, con cái cũng đối diện với không ít những thách thức phải vượt qua. Nhiều khi do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoặc do một vài bất đồng ý kiến nào đó, hoặc anh chị em đùn đẩy cho nhau, hoặc do lao vào công việc mưu sinh tất bật khiến con cái đưa ra lý do này lý do khác để biện hộ cho việc lơ là hiếu kính cha mẹ. Lời Chúa dạy làm con đừng dựa vào khó khăn, thách thức trong cuộc sống mà từ chối trách nhiệm hiếu kính cha mẹ. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, hay lối sống trong gia đình mà thực hành lòng hiếu kính. Những việc hiếu thảo của mỗi chúng ta không những làm cha mẹ vui lòng, sáng Danh Chúa, mà còn làm gương cho con cháu. Và hơn nữa, chúng ta sẽ nhận được lời hứa ban phước của Chúa dành cho con cái sống hiếu kính cha mẹ.

Bạn có sẵn sàng vượt qua thách thức để sống hiếu kính cha mẹ không?

Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con vượt qua những thách thức trong cuộc sống để sống hiếu thảo với cha mẹ theo điều răn Chúa dạy. Nguyện lòng hiếu thảo của con làm vui lòng Chúa, vui lòng cha mẹ, và làm gương tốt cho con cháu noi theo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top