Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2024

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23–24
Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến!” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca? Vì sao nên thánh trọn vẹn là điều mỗi Cơ Đốc nhân phải hướng tới? Động lực nào giúp bạn sống nên thánh?

Đầu thư, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến đức tin, tình yêu thương, và lòng trông cậy của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3), và cuối thư, ông nhắc đến việc Đức Chúa Trời khiến anh em nên thánh trọn vẹn (câu 23). Để có thể có được nếp sống đạo như những lời khuyên dạy trong chương 4 và 5, ông Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại đây được nên thánh. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp nên địa vị thánh, nhưng suốt cuộc đời theo Chúa, Cơ Đốc nhân phải nên thánh thực nghiệm mỗi ngày. Đây là một tiến trình tiếp diễn Đức Chúa Trời giúp cho con dân Chúa tăng trưởng ngày càng giống Chúa hơn, đạt được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ trong ngày cuối cùng. Ông Phao-lô cầu xin “Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn,” cả “tâm thần, linh hồn, và thân thể” vẹn toàn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Câu 24 là một lời bảo đảm cho sự nên thánh trọn vẹn của con dân Chúa. “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.”

Nên thánh trọn vẹn là điều mà mỗi Cơ Đốc nhân phải hướng đến, đây là mục đích, là trách nhiệm mỗi con dân Chúa đáp lại lời mời gọi của Đấng Thánh “Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh” (I Phi-e-rơ 1:16). Chúa không kêu gọi chúng ta nên thánh bề ngoài nhờ nỗ lực của mình, nhưng Chúa thánh hóa con người bề trong. Tội lỗi luôn bủa vây chúng ta nhưng nếp sống nên thánh đẩy xa tội lỗi và dẫn dắt chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng hành động. Nhờ đó, mỗi ngày chúng ta càng vững vàng hơn trước sự cám dỗ của tội lỗi. Cơ Đốc nhân sống giữa đời tội ác này, việc hướng đến đời sống nên thánh chắc chắn phải chịu nhiều áp lực vì nhiều cám dỗ vây quanh, thế nhưng chính Đức Chúa Trời bình an sẽ ban sự bình an của Ngài cho chúng ta để tiếp tục con đường nên thánh.

Lời cầu nguyện của Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca cho thấy tất cả Cơ Đốc nhân đều phải hướng đến mục đích nên thánh. Tất cả chúng ta đều phải nhắm mục đích tối hậu là nhờ ơn Chúa, gắn bó với Chúa và Lời Chúa để trở nên giống Chúa Giê-xu mỗi ngày như lời Sứ đồ Giăng đã dạy: “Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi” (I Giăng 2:6 BTTHĐ). Sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại, đó chính là động lực giúp chúng ta sống nên thánh trọn vẹn trong những ngày còn trên đất.

Điều nào trong đời sống bày tỏ bạn đang khát khao đời sống nên thánh?

Lạy Chúa, con vui mừng vì biết mục đích Ngài muốn đời sống con nên thánh trọn vẹn. Con đang trông chờ ngày phước hạnh khi Đức Chúa Giê-xu trở lại làm trọn mục đích của Ngài trên đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top