Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2024

Giê-rê-mi 52:3–23
Đức Giê-hô-va Ném Bỏ

“Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình” (câu 2–3).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến việc Đức Giê-hô-va quyết định ném bỏ dân Ngài? Lời Chúa phán qua Tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm như thế nào? Học biết lẽ thật này nhắc nhở gì cho chính bạn?

Tiên tri Giê-rê-mi từng rao ra mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va dành cho Vua Sê-đê-kia rằng vua cứ thuận phục ách thống trị Ba-by-lôn, đến thời điểm, Đức Giê-hô-va sẽ giải phóng dân Ngài. Nhưng Vua Sê-đê-kia không thuận phục mệnh lệnh Chúa truyền mà cứ “làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va”“dấy loạn nghịch cùng Ba-by-lôn,” cho nên Đức Giê-hô-va tuyên bố Ngài sẽ ném bỏ cả Giê-ru-sa-lem và Giu-đa trước mặt Ngài (câu 2–3). Nói cách khác, Ngài sẽ phó mặc dân Chúa cho quân thù nghịch để chịu mọi sự khốn khổ sỉ nhục. Dân của Chúa đã từng nghĩ rằng Đức Giê-hô-va chắc chẳng bao giờ hủy phá đền thờ của Ngài (Giê-rê-mi 26:8–9). Tuy nhiên, đến thời điểm này, họ chứng kiến người Canh-đê đem quân đến vây thành nhiều ngày, thành bị vỡ, quân lính chạy trốn. Quân Canh-đê đánh giết dân cư, đốt cháy đền thờ, vách thành bị phá hủy…, ngay cả những vật dụng và khí mạnh đã từng được dùng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va cũng bị quân thù cướp lấy đem về Ba-by-lôn. Cả đến vị vua của dân Ngài là Vua Sê-đê-kia cũng bị bắt, bị chứng kiến cảnh các con trai và tướng lãnh của mình bị giết cách thương tâm, vua bị móc mắt và giam trong ngục, sống trong cảnh mù lòa cho đến ngày chết (câu 10–11).

Lịch sử tuyển dân cho thấy có những giai đoạn Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài chẳng lìa bỏ dân Ngài, như trong thời Vua Giô-si-a (II Sử Ký 34:33). Nhưng đến nay, Ngài chẳng tiếc bất cứ điều gì, từ dân chúng cho đến đền thờ cùng mọi vật trong đó, bởi vì Ngài đã “ném bỏ chúng trước mặt mình.” Nếu phước hạnh tràn đầy cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình (Thi Thiên 33:12), thì hình ảnh tương phản thật đáng kinh khiếp cho đất nước rơi vào hoàn cảnh bị Đức Chúa Trời ném bỏ.

Sứ đồ Giăng đã ký thuật lại Lời Chúa Giê-xu hứa thật rõ ràng, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Những ai quyết định sống ngoài Chúa, loại trừ Chúa và lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh, kiêu ngạo tự mình quyết định cho cuộc sống mà không cần Chúa, nếu không kịp thời ăn năn, chắc chắn Chúa sẽ ném bỏ họ trước mặt Ngài giống như tuyển dân Ít-ra-ên khi xưa. Xin Chúa cho chúng ta luôn đặt Lời Chúa trong lòng, trong trí chúng ta, hết lòng vâng phục Lời Chúa dạy để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng chân lý.

Bạn có vâng phục Chúa để luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, thật kinh sợ cho ai bị Ngài ném bỏ trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp con luôn giấu Lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Ngài và không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp Ngài dành cho những ai bị Ngài ném bỏ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top