Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2024

Ma-thi-ơ 16:24
Vác Thập Tự Mình Mà Theo Chúa

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán lời này với ai? Ngài muốn họ phải làm gì để theo Ngài? Bạn đang theo Chúa như thế nào?

Sau khi Chúa Giê-xu bày tỏ về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài cho các môn đệ, Chúa phán với họ về điều kiện và giá phải trả để theo Ngài. Thứ nhất, người muốn theo Chúa “phải liều mình” hay “từ bỏ chính mình.” Từ ngữ này có nghĩa là hoàn toàn tách mình khỏi ai đó hay điều gì đó. Người muốn theo Chúa phải từ chối mọi ước ao, sở thích, quyền lợi, mọi tiện nghi, kể cả ý riêng và sự sống của mình để theo Ngài, đây là ý nghĩa cao nhất của sự “từ bỏ mình.” Thứ hai, người muốn theo Chúa thì phải “vác thập tự giá mình,” nghĩa là phải cùng chịu khổ với Đấng Christ, hay nói cách khác, đó là đồng cảm với sự thương khó của Chúa. Đây là một sự dấn thân đích thực, mỗi người trong chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau để chịu khổ với Chúa, không ai có thể từ chối cũng như thay đổi hoàn cảnh của mình. Cách tốt nhất để có thể “vác thập tự giá mình” là phải nhận biết Chúa, biết sức của chính mình, và Ngài không bắt chúng ta phải “vác” quá sức của mình.

Chúa Giê-xu mong muốn các môn đệ phải thật sự nhận biết Ngài, khao khát được theo Chúa, và cũng sẵn sàng trả giá để theo Ngài như Sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa với Chúa, “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những Lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:68–69).

Ngày nay, Chúa Giê-xu cũng hỏi mỗi chúng ta có thật sự muốn theo Chúa không? Nghĩa là chúng ta có đang khao khát và nhận biết tầm quan trọng của việc theo Chúa không? Vì có nhiều tín hữu vẫn đang theo Chúa mà thiếu hiểu biết Chúa, theo Chúa bằng truyền thống của gia đình v.v… Chính vì vậy những tín hữu đó cũng không sẵn sàng trả giá, chịu khổ để theo Ngài. Đối với những ai theo Chúa như vậy, bất kỳ sự thử thách nào hay gánh nặng nào cũng đều là lý do để từ bỏ Chúa, hoặc lên án Ngài. Chúa không muốn chúng ta theo Chúa trong tình trạng như vậy, Chúa muốn trước tiên chúng ta phải là “môn đệ,” nghĩa là tin Ngài và sẵn sàng học hỏi để trưởng thành trong Chúa mỗi ngày. Sau đó chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ chính mình vì nhận biết cõi đời đời quan trọng và quý hơn những gì trong cõi tạm thời. Cuối cùng chúng ta phải sẵn sàng trả giá, bằng lòng chịu đau đớn, thử thách để theo Chúa đến cùng. Có thể nguyên nhân khiến chúng ta chưa thể từ bỏ mình và sẵn sàng chịu khổ để theo Chúa vì chúng ta chưa có một khởi đầu đúng đắn với Chúa Giê-xu. Hãy quyết định từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa.

Bạn có sẵn sàng tự bỏ mình, chịu khổ để theo Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con chưa trả giá để theo Ngài. Xin giúp con mạnh mẽ từ bỏ chính mình, sẵn sàng chịu khổ để theo Chúa cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top