Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2024

Ma-thi-ơ 16:15–20
Hội Thánh Sẽ Đắc Thắng Trọn Vẹn

“…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (câu 18b).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, Chúa đã bày tỏ những điều gì về Hội Thánh? Chúa Giê-xu giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ai? Để làm gì? Bạn góp phần với Hội Thánh thế nào sau khi học bài này?

Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ, là sứ đồ nhanh nhảu nhất, đại diện cho các sứ đồ xưng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho ông và các sứ đồ biết về giá trị của Hội Thánh, tương lai của Hội Thánh và thẩm quyền của những người được ở trong Hội Thánh.

Về giá trị, Hội Thánh được xây dựng trên Vầng Đá là chính Chúa Giê-xu Christ, Sứ đồ Phi-e-rơ đã xác nhận điều này trong thư I Phi-e-rơ 2:4–6, Chúa Giê-xu là Đá Sống và là Đá Góc Nhà. Trong thư Ê-phê-sô 2:21–22, Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận Chúa Giê-xu là Đá Góc Nhà và cả cái nhà đã được dựng lên trên Đá đó. Về tương lai của Hội Thánh, Chúa Giê-xu khẳng định sức mạnh của Hội Thánh và Ngài nói tiên tri rằng, “các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (câu 18b). Chúa cho biết Hội Thánh sẽ bị tấn công dữ dội, đối diện với những khó khăn, bức hại, nhưng sự đắc thắng trọn vẹn sẽ thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Về thẩm quyền của những thành viên trong Hội Thánh, Chúa đã trao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ông Phi-e-rơ, đại diện cho các sứ đồ, và ông cùng các sứ đồ sẽ sử dụng chìa khóa này để mở ra cơ hội cho nhiều người ăn năn, bước vào Thiên Đàng vinh quang. Ý nghĩa của “buộc… mở…” là thẩm quyền Chúa ban để công bố người có tội không ăn năn sẽ không thể vào Thiên Đàng, duy chỉ những ai tin nhận giải pháp chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể bước vào Thiên Đàng.

Con dân Chúa ngày nay cần nhận biết giá trị của Hội Thánh khi biết rằng Chúa đã mua Hội Thánh bằng giá rất cao là chính máu của Ngài (Công Vụ 20:28). Được đặc ân làm thành viên của Hội Thánh, chúng ta cần biết ơn Chúa, yêu Hội Thánh và làm những điều tốt nhất cho Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cũng cần nhận biết về tương lai Hội Thánh sẽ đắc thắng trọn vẹn để chúng ta không nản lòng, lo sợ khi phải đối diện với những thử thách, khó khăn, bức hại trong hiện tại. Trái lại, chúng ta lại càng vững vàng hơn, nhờ cậy Chúa nhiều hơn trong những lúc khó khăn, hoạn nạn của mình. Chúng ta cũng cần biết về thẩm quyền Chúa ban cho mình, chúng ta không có quyền quyết định ai được cứu, ai không được cứu nhưng chúng ta cần hết lòng rao giảng Phúc Âm để có nhiều người nghe và khi được Đức Thánh Linh khai sáng, họ sẽ bị bắt phục và tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn có đang làm hết sức để góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh trong vai trò chứng nhân không?

Tạ ơn Chúa cho con được là thành viên của Hội Thánh Ngài, xin giúp con luôn yêu Chúa và yêu Hội Thánh, tận hiến sức lực con để góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top