Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2024

II Sử Ký 25:5–12
Chúa Có Thể Ban Cho Nhiều Hơn

“Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy” (câu 9b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa không đẹp lòng khi Vua A-ma-xia chiêu mộ quân từ Ít-ra-ên? Khi vâng lời Chúa, vua nhận được kết quả thế nào? Bạn đã tin và vâng theo Lời Chúa như thế nào?

Vua Giu-đa là ông A-ma-xia tiếp tục củng cố quyền lực bằng cách tập hợp 300,000 quân từ Giu-đa và Bên-gia-min. Vua cũng chiêu mộ thêm 100,000 quân đánh thuê của vương quốc Ít-ra-ên với giá 100 ta-lâng bạc, tương đương 300,400 ký bạc. Vua làm điều này có lẽ vì thấy số quân của vua ít hơn số quân của các bậc tiền nhân là Vua A-sa (580,000 quân; II Sử Ký 14:8), và Vua Giô-sa-phát (hơn một triệu quân; II Sử Ký 17:14–19). Điều này không đẹp lòng Chúa nên có một người của Đức Chúa Trời đến nói cùng vua đừng cho quân Ít-ra-ên đi ra trận với vua vì Đức Chúa Trời không ở cùng “các con cháu Ép-ra-im” tức là người của vương quốc Ít-ra-ên miền bắc. Khi Đức Chúa Trời không ở cùng, việc liên kết với Ít-ra-ên cũng sẽ không được Ngài ở cùng. Nếu vua cứ liên kết và dù vua có chiến đấu anh dũng thì Chúa cũng sẽ làm cho vua thất bại trước quân thù vì Ngài là Đấng có quyền làm cho thắng hay bại.

Khi chiêu mộ quân Ít-ra-ên, Vua A-ma-xia đã đi theo vết xe đổ của các bậc tiền nhân muốn liên kết với vương quốc Ít-ra-ên, dựa vào thế lực của vương quốc đang thờ hình tượng này thay vì nhờ cậy Chúa. Khi nghe người của Đức Chúa Trời cảnh báo, vua hiểu được ý Chúa nhưng còn tiếc số tiền 100 ta-lâng bạc đã bỏ ra nên vua hỏi phải làm sao, người của Đức Chúa Trời đã trả lời một cách khôn ngoan: “Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy.” Dù cái giá của sự vâng lời Chúa có đắt đến thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ bù đắp nhiều hơn. Không vâng lời Chúa sẽ phải trả giá đắt hơn vì vua sẽ “ngã trước mặt quân thù.” Vua A-ma-xia đã khôn ngoan vâng lời Chúa, giải tán đoàn quân chiêu mộ từ Ít-ra-ên và cho họ ra về.

Vua A-ma-xia “làm dạn dĩ” tức là lấy hết can đảm lãnh đạo đoàn quân của mình ra thung lũng Muối để đánh với người Ê-đôm. Tại đó họ tiêu diệt được cả thảy 20,000 quân Ê-đôm. Nhờ tin và vâng theo Lời Chúa, sẵn sàng chấp nhận mất mát tiền của nên vua đã được Chúa “giúp cho thắng” một cách dễ dàng dù với quân số không đông (câu 8).

Chúa Giê-xu dạy, “Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đệ Ta” (Lu-ca 14:33). Khi chúng ta là những môn đệ của Chúa, hết lòng tin và vâng theo Lời Ngài, không nhờ cậy nơi thế gian này, sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình có để phục vụ Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta “nhiều hơn số ấy.”

Bạn có sẵn sàng hy sinh điều quý nhất để làm theo ý Chúa và phục vụ Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng coi mọi sự như là lỗ để làm theo ý Chúa, làm đẹp lòng Ngài. Dù có chịu thiệt thòi nhưng con vững tin Chúa sẽ ban ơn phước quý báu nhiều hơn trong đời này lẫn đời sau.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top