Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2024

II Sử Ký 25:1–4
Vua A-ma-xia Làm Theo Lời Chúa

“Vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:30b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-ma-xia được đánh giá như thế nào trước mặt Chúa? Vua đã làm gì sau khi nắm vững quyền hành? Chúa muốn chúng ta làm theo ý Chúa và trung tín với Ngài như thế nào?

Sau khi Vua Giô-ách chết, con trai của vua là Hoàng tử A-ma-xia lên nối ngôi cai trị Giu-đa. Sách Sử Ký cho biết Vua A-ma-xia “làm điều thiện tại trước mặt Đức

Giê-hô-va, song lòng không được trọn lành.” Từ “trọn lành” ở đây có nghĩa là hết lòng, trọn vẹn, hoàn toàn đầu phục, và vâng lời Chúa cho đến cuối cùng. Cuộc đời Vua A-ma-xia đã cho thấy chỉ có giai đoạn đầu sống đẹp lòng Chúa nhưng giai đoạn sau thì đi vào con đường tội lỗi giống vua cha là Vua Giô-ách và nhiều vị vua khác của Do Thái như Vua Sau-lơ (I Sa-mu-ên 28), Vua Sa-lô-môn (I Các Vua 11:4). Điều Chúa muốn không phải là giữ lòng trọn lành với Chúa trong một giai đoạn nào đó mà thôi nhưng phải là hết lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cuộc đời.

Khi đã nắm vững quyền lực trong tay, Vua A-ma-xia ra lệnh xử tử những người đã ám sát cha mình. Điều này phù hợp với luật pháp Chúa (Sáng Thế Ký 9:5–6). Chữ “nhưng” theo như câu 4 có ý nhấn mạnh cho thấy vua đã không giải quyết vấn đề theo ý riêng hoặc theo phong tục của vùng Cận Đông cổ thời đó là phải giết hết cả nhà kẻ thù của mình, vừa để trả thù vừa ngăn ngừa hậu họa. Kinh Thánh cho biết vua đã làm “theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn” trong Phục Truyền 24:16 để tha chết cho các con trai của hai thuộc hạ đã giết cha mình. Điều này cho thấy đức tin và sự vâng lời Chúa của Vua A-ma-xia trong giai đoạn đầu cuộc đời là rất tốt. Dù Vua A-ma-xia chỉ làm điều thiện trong giai đoạn đầu mà thôi nhưng cũng được sử sách ghi nhận, chỉ tiếc là lòng vua đối với Chúa không được trọn lành cho đến cuối cùng.

Cơ Đốc nhân phải làm theo ý muốn Chúa và những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh thay vì làm theo ý riêng hay sự khôn ngoan riêng của mình. Chúa Giê-xu đã phán, “vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta nhưng ý muốn của Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:30). Chúa Giê-xu đã sẵn sàng tự bỏ mình, xuống trần làm người, chịu thương khó, hy sinh mạng sống của Ngài để làm theo ý Cha. Chúng ta đã được cứu rỗi nhờ sự vâng lời của Chúa Giê-xu và sự hy sinh tất cả của Ngài, chúng ta cũng phải sẵn sàng từ bỏ ý riêng để làm theo Lời Chúa. Ngài sẽ gìn giữ và ban phước khi chúng ta cứ làm theo Lời Ngài, không phải chỉ hôm nay mà cho đến suốt cuộc đời như Lời Chúa phán với Hội Thánh Si-miệc-nơ, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10).

Bạn có làm theo Lời Chúa trong mọi phương diện và suốt cuộc đời mình không?

Lạy Chúa, con vô cùng biết ơn Chúa đã hy sinh mạng báu của Ngài để cứu chuộc con trong khi con chỉ là những tội nhân đáng chết. Xin giúp con sống theo Lời Chúa dạy trong mọi sự và trung tín cho đến suốt cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top