Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2024

Phục Truyền 28:1–14
Phước Hạnh của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên cần làm gì để nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời? Những phước lành Chúa hứa ban là gì? Làm thế nào bạn có thể sống vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh?

Dân Chúa sắp đi vào chiếm xứ của một dân tộc vô cùng gian ác và thờ thần tượng, đặc biệt là thần Ba-anh, đây chỉ là một thần hư không nhưng dân đó rất tin tưởng và cho rằng Ba-anh ban mọi phước lành cho họ. Chúa cũng biết trước dân Chúa sẽ không vâng lời tiêu diệt hết thảy người Ca-na-an hung ác nên sẽ vẫn còn những Dân Ngoại sống chung với dân Ngài. Từ nếp sống du mục trong hoang mạc được Chúa nuôi bằng ma-na từ trời chuyển sang nếp sống nông nghiệp trong vùng Đất Hứa, dân Chúa ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi niềm tin tôn giáo của Dân Ngoại. Vì vậy Chúa truyền cho họ nhớ rằng chỉ có Đức Chúa Trời là nguồn mọi phước hạnh, và điều kiện để họ hưởng phước Chúa ban là “trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài” (câu 1). Mọi phước lành Chúa ban cho họ là những phước trong đời sống và gia đình họ, vật thực nuôi sống họ hằng ngày, mưa thuận gió hòa để canh tác được mùa dư dật, mọi kẻ thù họ sẽ bị Chúa đánh bại và muôn dân sẽ thấy họ là dân thánh, tức dân được chọn lựa, luôn ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời (câu 2–12). Lời Chúa còn nhấn mạnh thêm một lần nữa là họ phải vâng giữ trọn vẹn những điều răn của Ngài và trọn lòng trung thành thờ phượng Chúa để chẳng những được phước mà còn được tôn cao giữa các nước (câu 13–14).

Đất Hứa Chúa ban là xứ “đượm sữa và mật,” và Lời Chúa nhắc cho dân Ngài biết rằng để hưởng phước Chúa ban trong vùng đất phì nhiêu này không phải là chạy theo một tôn giáo mà yếu tố quan trọng nhất là sự vâng lời. Mọi phước lành tại đây đều là ân sủng Chúa ban cho, dân Chúa cần phải vâng lời để nhận hưởng.

Tiên tri Sa-mu-ên nói với Vua Sau-lơ, “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Vâng lời Chúa là một trong những yếu tố cần thiết của Cơ Đốc nhân trên hành trình theo Chúa. Dù trong thực tế, nhiều lúc cũng không dễ để có thể sống vâng lời, bởi đôi khi có những quyết định sống theo Lời Chúa khiến chúng ta phải chịu thiệt thòi trước mắt. Nhưng hãy tin vào Chúa là nguồn của mọi phước lành hơn là tin vào những gì mắt thấy. Khi chúng ta quyết sống ngay thẳng theo đường lối Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta vì Ngài là Đấng Thành Tín.

Bạn có luôn vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa là nguồn của mọi phước lành. Xin giúp con không chạy theo hư vinh hào nhoáng của đời này nhưng luôn sống vâng phục Chúa để nhận lãnh những phước lành Chúa ban cho con và dòng dõi con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top