Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2024

Phục Truyền 27:11–26
Cam Kết Sống trong Giao Ước

“Hỡi Ít-ra-ên hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay” (câu 9b–10).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi đã qua sông Giô-đanh, người

Ít-ra-ên cần thực hiện nghi thức nào? Lời đáp “A-men” sau mỗi câu của người Lê-vi đọc lớn nói lên điều gì về sự xác quyết của dân Chúa? Bạn cần sống thế nào để nhận được phước hạnh thiêng liêng Chúa ban?

Trong các chương gần cuối sách Phục Truyền, người Ít-ra-ên không chỉ nghe giảng giải về luật pháp, nhưng tiến xa hơn là họ cần một quyết định lựa chọn quan trọng cho cuộc sống mới của mình ở vùng Đất Hứa. Trong phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời phán dặn dân Chúa khi đã qua sông Giô-đanh phải thực hiện nghi thức xác nhận giao ước trên núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim. Hai ngọn núi này tượng trưng cho sự chúc phước và rủa sả. Trong nghi thức xác nhận giao ước, các chi phái sẽ được phân ra làm hai nhóm, đứng trên hai ngọn núi Ê-banh và Ga-ri-xim để đối đáp với nhau những lời rủa sả và chúc phước. Người Lê-vi được giao nhiệm vụ tuyên đọc lớn tiếng nội dung của những lời chúc phước và rủa sả, bao gồm luật đạo đức trong Mười Điều Răn và một số luật pháp trong Ngũ Kinh, và sau mỗi lời tuyên đọc, cả hội chúng phải đồng thanh đáp “A-men.” Lời đồng thanh đáp ứng này như sự xác quyết của từng cá nhân rằng, nếu họ không vâng lời Chúa mà làm sai những điều trong nội dung ấy thì sự rủa sả sẽ giáng trên họ.

Trước khi vượt sông Giô-đanh để bắt đầu bước vào cuộc sống mới nơi vùng Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cũng như dạy dỗ cho dân Ngài rất kỹ càng về mọi thứ, và phần còn lại là do quyết định của mỗi người. Nhận được phước hạnh Chúa ban hay bị rủa sả tùy thuộc nếp sống của mỗi cá nhân tuân theo hay bất tuân giao ước của Chúa, còn về phần Đức Chúa Trời Thành Tín, Ngài chắc chắn sẽ làm đúng giao ước giữa Chúa với dân Ngài.

Có một nghịch lý thường thấy trong thực tế ngày nay là nhiều người mong muốn có một cuộc sống phước hạnh, an lành nhưng lại không sống theo cam kết của giao ước giữa Chúa và mình, đó là những lời dạy rất đầy đủ và rõ ràng trong Kinh Thánh. Đây là đời sống của người “đi giẹo hai bên” giữa đạo và đời, không quyết định dứt khoát trong cuộc sống, thấy điều gì có lợi cho mình là làm, bất chấp điều đó có vi phạm điều răn và đạo đức Chúa cho phép hay không. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng, cuộc sống phước hạnh Chúa hứa ban không phải là nhiều tiền bạc, tài sản, luôn hanh thông trong đời này nhưng là “đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3) dành cho những ai nghe Lời Chúa và vâng giữ, làm theo.

Bạn có kinh nghiệm phước hạnh đến từ Chúa khi sống vâng lời Ngài chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày mạnh mẽ sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa để con kinh nghiệm được phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Ngài ban.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top