Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2024

Ngày Hiền Mẫu Ê-phê-sô 6:1–3
Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (câu 1–2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con dân Chúa phải tôn kính cha mẹ? Tôn kính cha mẹ có ý nghĩa thế nào và được bày tỏ ra sao? Bạn bày tỏ lòng kính sợ Chúa qua việc tôn kính cha mẹ như thế nào?

Tôn kính cha mẹ là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Ngài phải thực hiện. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn Chúa ban cho dân Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1–17). Thứ nhất, lòng tôn kính cha mẹ được bày tỏ qua sự “vâng phục cha mẹ mình trong Chúa.” Điều răn tôn kính cha mẹ được truyền cho tuyển dân của Chúa và đặt sau bốn điều răn kính Chúa, vì vậy không thể tách rời sự tôn kính cha mẹ với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, vâng lời Chúa phải được đặt ở vị trí cao nhất, và vâng lời cha mẹ phải được đặt trên nền tảng vâng theo luật pháp Chúa. Thứ hai, từ “tôn kính” trong nguyên nghĩa Hy Lạp (τιμή) là “giá trị” hay “danh dự” mà người ta mang cho hay gán cho một người. Như vậy sự tôn kính cha mẹ có nghĩa là con cái phải sống thế nào để cha mẹ được người khác tôn trọng, và sống để mang lại danh dự, tự hào cho cha mẹ. Cuối cùng, con cái tôn kính cha mẹ là điều đẹp lòng Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa ban phước.

Trong Ma-thi-ơ 15:4–7, Chúa Giê-xu gọi những người nói rằng, “… Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ” là những người giả hình. Như vậy, không người nào hay lý do nào được loại trừ bổn phận tôn kính cha mẹ. Đây không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm con mà cũng bày tỏ lòng kính sợ Chúa. Sự tôn kính được bày tỏ có thể khác nhau theo văn hóa của mỗi dân tộc, bối cảnh xã hội, và hoàn cảnh của mỗi gia đình hay cá nhân, nhưng con dân Chúa phải nghiêm túc thực hiện.

Trong ngày Hiền Mẫu năm nay, mỗi chúng ta hãy xét lại lòng mình đã làm sáng Danh Chúa như thế nào qua việc tôn kính cha mẹ. Về phương diện tâm linh, chúng ta có cầu nguyện, giúp đỡ cho cha mẹ vững niềm tin nơi Chúa và có niềm vui thông công với Hội Thánh chưa? Về mặt tinh thần, đời sống chúng ta có mang lại niềm vui, sự tôn trọng cho cha mẹ không? Về phương diện vật chất, chúng ta đã quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc cha mẹ hết lòng chưa? Hãy cầu nguyện cho cha mẹ thật nhiều, yêu thương thật nhiều, kiên nhẫn thật nhiều khi chúng ta còn cơ hội. Đừng tính thiệt hơn với nhau, vì Chúa luôn biết những việc làm của chúng ta và chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như Lời Chúa hứa.

Bạn thực hiện điều gì để bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ?

Tạ ơn Chúa đã tạo dựng con và cho con được có cha mẹ nuôi dạy con. Cầu xin Chúa cho con bày tỏ lòng kính sợ Chúa qua nếp sống tôn kính cha mẹ. Xin Chúa thêm cho con lòng yêu thương, kiên nhẫn, và tài chánh để giúp đỡ cha mẹ con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top