Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024

Sáng Thế Ký 38:27–30
Tội Lỗi và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu phụ nữ có tên trong gia phả Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1)? Vì sao Chúa chọn những phụ nữ này đặt trong gia phả của Chúa Giê-xu? Điều này đem đến cho bạn những khích lệ nào, nhất là sau những lần phạm tội hay thất bại?

Ông Phê-rết là một trong hai đứa con song sinh do quan hệ tội lỗi của ông Giu-đa và nàng dâu Ta-ma. Đây là một sự xấu hổ nhưng bà Ta-ma và ông Phê-rết lại là người được chọn để từ đó sinh ra Vua Đa-vít và cũng là dòng dõi đem Chúa Giê-xu vào đời. Đọc lại gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 1, chúng ta nhận ra có tên năm người phụ nữ, trong đó có bà Ta-ma là người Ca-na-an, phạm tội loạn luân với ông gia mình. Đây là điều rất đặc biệt vì người Do Thái không xem trọng phụ nữ nên hầu hết những gia phả trong Cựu Ước đều không có tên phụ nữ, ngoại trừ trong Sáng Thế Ký 4:19 có tên hai người vợ của ông Lê-méc, nhưng đây là gia phả của dòng dõi ông Ca-in không kính sợ Chúa.

Sự ra đời của ông Phê-rết cho chúng ta một bài học thuộc linh quan trọng, đó là Đức Chúa Trời đang tể trị trên tất cả mọi sự và Ngài có thể hành động để ngay cả những điều xấu cũng trở nên ích lợi (Rô-ma 8:28). Điều này giúp chúng ta được bình an khi đối diện với mọi hoàn cảnh của đời sống, ngay cả trong sự ngu dại của mình thì sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị để đem đến ích lợi cho những tấm lòng biết ăn năn và quay lại với Chúa.

Mặt khác, chúng ta cũng nhận biết ân sủng của Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả (Rô-ma 5:20–21). Ông Giu-đa, Vua Đa-vít, Sứ đồ Phi-e-rơ… không phải là những thánh nhân hoàn hảo, tất cả họ đều phạm tội, và bởi ân sủng Chúa đã cứu và sử dụng họ trở nên những phương tiện vĩ đại trong tay Ngài. Chúng ta là ai, xấu xa thế nào cũng được Chúa tha thứ miễn là chúng ta sẵn sàng đặt mình trong ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ai cũng sai phạm, vấn đề là chúng ta biết dừng lại, ăn năn để hậu quả của tội lỗi không tiếp tục hủy phá chúng ta, gia đình, con cái, và cả Hội Thánh nữa!

Dòng dõi Chúa Giê-xu được ký thuật trong gia phả đã cho thấy sự khiêm nhường, hạ mình của Ngài ngay từ khi vào đời. Chúng ta cần phải nhận ra mình không là gì cả ngoại trừ là một tội nhân xấu xa nhận được ân sủng của Chúa để sống khiêm nhường trước Chúa và anh chị em mình. Khi dầm mình trong ân sủng Chúa, chúng ta nhận được sức mạnh để vượt qua những thách thức trong gia đình hầu gia đình chúng ta luôn hữu ích cho Chúa.

Bạn có nhận biết ân sủng dư dật của Chúa trên bạn và gia đình bạn không?

Tạ ơn Chúa vì ân sủng dư dật của Ngài trên con khi chọn lựa, ban sự cứu rỗi, và tha thứ mọi tội lỗi của con. Xin cho con vượt qua những thách thức trong gia đình để cả nhà con sống cuộc đời yêu Chúa và tận hiến cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top