Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024

Thi Thiên 127:3–5
Nuôi Dạy Con cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 127 cho biết con cái là cơ nghiệp, điều này có nghĩa là gì? Cha mẹ phải có những trách nhiệm nào với con cái? Bạn đang nuôi dạy con cái mình như thế nào?

Thi Thiên 127 khẳng định: “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3). Con cái chính là những tài sản quý giá Chúa ban cho mỗi gia đình. Và khi Chúa giao cho cơ nghiệp, Ngài cũng muốn chúng ta phải trân quý giữ gìn và có trách nhiệm chăm sóc, quản trị tốt. Vì thế, việc nuôi dạy con cái theo đường lối và mục đích của Chúa vừa là thách thức vừa là trách nhiệm và cũng là “phần thưởng” cho cha mẹ.

Trước giả ví con cái trong gia đình như những “mũi tên nơi tay dũng sĩ” (câu 4). Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy, uốn nắn những “mũi tên” theo đúng ý Đấng ban cho để được Ngài sử dụng chiến đấu trong chiến trường thuộc linh. Người nào có nhiều “mũi tên” trong gùi thật có phước thay! Người đó sẽ không hổ thẹn trước kẻ thù mình (câu 5). Nhưng để những mũi tên ấy trở nên ích lợi thì trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ là thuộc về cha mẹ, những người được Chúa giao phó.

Đức Chúa Trời đặt trách nhiệm nuôi dạy con cái trên cha mẹ như là những người đại diện có thẩm quyền để bày tỏ tiêu chuẩn của Chúa cho con cái mình. Tuy nhiên, Chúa không giao trách nhiệm rồi bỏ mặc, nhưng Chúa ban cho Đức Thánh Linh cùng đồng hành và Lời của Ngài là kim chỉ nam để hướng dẫn cha mẹ (Châm Ngôn 22:6; Phục Truyền 6:6–9; Ê-phê-sô 6:4).

Con cái chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tội lỗi, suy đồi, và thiếu mất tiêu chuẩn đạo đức cùng lòng tin kính. Gia đình chính là trường học đầu tiên có ảnh hưởng lớn trên con cái, và cha mẹ là những người thầy mà con cái tin tưởng nhất. Là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta phải nuôi dạy con dựa trên tiêu chuẩn Thánh Kinh và giúp chúng nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chủ đời sống mình. Đừng vì bận rộn lo kiếm tiền để chu cấp nhu cầu vật chất cho con mà quên dành thời gian gần gũi và dạy dỗ chúng biết Lời Chúa, hướng dẫn chúng có đời sống tin kính và yêu mến Chúa.

Làm cha mẹ, ai cũng ao ước nuôi dạy con mình trở thành những người tốt, sống hữu ích, và là niềm tự hào cho gia đình. Nhưng là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta còn có ước muốn cao hơn, chúng ta đang nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời và chúng ta chịu trách nhiệm về con cái mình trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp mỗi cha mẹ ý thức được điều này và nhờ cậy Chúa mỗi ngày để có thể NUÔI và DẠY con lớn lên trong đường lối Chúa, giúp con nhận biết mục đích Chúa dành cho cuộc đời mình để con sẽ trở thành những người hữu ích cho Chúa.

Bạn nuôi dạy con cho mình hay cho Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con về trách nhiệm quan trọng trong việc nuôi dạy con cái cho Ngài. Xin cho con đủ ơn để hướng dẫn con cái lớn lên theo đường lối Chúa và trở thành những “mũi tên” hữu ích cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top