Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2024

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14–15
Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14–15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy cách đối xử với những thành phần khác nhau trong Hội Thánh thế nào? Từ “nhưng”“xin” trong câu 14 nhấn mạnh đến điều gì? Bạn học được gì khi thực hành lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô?

Hội Thánh là một cộng đồng anh em cùng đức tin nhưng gồm nhiều thành phần và tính khí khác nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về cách đối xử với mọi thành phần trong Hội Thánh. Có ba nhóm người được nêu ra ở đây, “kẻ ăn ở bậy bạ” chỉ về những người sống vô kỷ luật, ngang bướng, lười biếng; “kẻ ngã lòng” chỉ về những người nhút nhát, không dám đương đầu với những sự bức hại; “kẻ yếu đuối” chỉ về những người yếu đức tin. Cụ thể, đối với những người có nếp sống sai trật thì phải “răn bảo.” Từ “răn bảo” ở đây không phải là phán xét, chỉ trích hay răn đe như một người bề trên mà có ý nghĩa là nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng tình yêu thương trong Chúa. Đối với những người đang ngã lòng, yếu đuối thì không nên bỏ mặc họ mà phải hết lòng an ủi, khích lệ để họ có cơ hội mạnh mẽ trở lại, đứng lên tiếp tục sống công chính và phục vụ Chúa.

Từ “nhưng” mở đầu câu 14, nhắc các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca chú ý rằng với những người có cách ăn ở sai trật thì không nên yên lặng tiếp tục dung dưỡng những “bậy bạ” của họ, nhưng cần phải khuyên nhủ, giúp đỡ họ. Từ “xin” trong tiếng Hy Lạp có gốc từ chữ “đến bên cạnh.” Sứ đồ Phao-lô thúc giục các tín hữu mạnh mẽ hãy thấy trách nhiệm phải gần gũi, gắn bó với anh em để giúp đỡ nhau trưởng thành trong Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi con dân Chúa bởi tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau như mối liên hệ của các chi thể trong một thân.

Dù thế nào thì con dân Chúa tuyệt đối không nên có những hành động trả thù, trả đũa nhau nhưng phải có tinh thần kiên nhẫn với tất cả mọi người, “tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 15b).

Để Hội Thánh Chúa được tăng trưởng mạnh mẽ không những chỉ quan tâm phát triển về số lượng, nhưng cần phải gây dựng tinh thần yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau để giúp nhau mạnh mẽ trong đức tin, gây dựng mối liên hệ hòa thuận để mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Khi mỗi chúng ta thực hành lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, Chúa sẽ cho chúng ta từng bước tiến tới đời sống thiện lành, kinh nghiệm phước hạnh trong địa vị là con của Đấng yêu thương.

Mối liên hệ của bạn với mọi người trong Hội Thánh như thế nào?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài hướng dẫn con đến đời sống thiện lành, phước hạnh. Xin giúp con vâng theo mọi sự hướng dẫn của Lời Chúa, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để góp phần gây dựng đức tin cho nhau trong tình yêu thương của Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top