Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2024

Giê-rê-mi 52:1–2
Sống Kính Sợ Chúa

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai vị vua nào được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này? Vì sao Vua Sê-đê-kia không làm điều thiện giống vua cha? Bài học này giúp bạn sống với Chúa như thế nào?

Hai vị vua được nhắc đến trong phần Kinh Thánh này là Vua Giê-hô-gia-kim và Vua Sê-đê-kia. Cả hai đều là con của Vua Giô-si-a (Giê-rê-mi 1:3), một vị vua tin kính Chúa, có lòng mềm mại lắng nghe lời sửa trị từ Đức Giê-hô-va (II Các Vua 22:19). Vua Giê-hô-gia-kim tên thật là Ê-li-a-kim, được vua Ai Cập lập làm vua vào năm hai mươi lăm tuổi (Giê-rê-mi 36:1–32) và trị vì Giu-đa 11 năm. Tên của vua có nghĩa là “Giê-hô-va vững lập,” nhưng trong thời gian cai trị, vua lại làm nhiều điều ác ở trước mặt Chúa như lìa bỏ Ngài, thờ hình tượng, sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân qua việc xây dựng nhiều lâu đài đang khi dân chúng chịu sưu cao thuế nặng từ Pha-ra-ôn, lại rất cứng lòng chẳng hề chịu nghe lời tỉa sửa từ Đức Giê-hô-va để được tha thứ và phục hồi (Giê-rê-mi 22:13–19). Tương tự như thế, Vua Sê-đê-kia là vị vua cuối cùng của Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, con út của Vua Giô-si-a và bà Ha-mu-ta (câu 1), tên của ông là Ma-tha-nia, được Vua Nê-bu-cát-nết-sa lập làm vua năm hai mươi mốt tuổi và đổi tên thành Sê-đê-kia có nghĩa là “ngay thẳng với Giê-hô-va” (II Các Vua 24:17). Ông được lịch sử nhắc đến là một vị vua cứng lòng, làm điều ác trước mặt Chúa, và không lắng nghe Lời Đức Chúa Trời khuyên dạy qua các tiên tri của Ngài (II Sử Ký 36:12–13).

Câu 2 cho biết Vua Sê-đê-kia “làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc Vua Giê-hô-gia-kim đã làm.” Là con của vị Vua tin kính Giô-si-a nhưng Vua Sê-đê-kia lại không học theo gương vua cha mà lại bắt chước vị Vua gian ác Giê-hô-gia-kim. Vì sao? Lý do chính là vì vua không kính sợ Đức Chúa Trời, không thấy việc ông được làm vua là do Chúa chọn để phục vụ Chúa và dân Ngài. Khi một người lãnh đạo không nhìn thấy ơn Chúa mà chỉ thấy quyền lực trong tay thì sẽ sống vô ơn. Người ấy rất thích bắt chước và cấu kết với những thành phần bất kính dẫn đến cuộc đời không những hoàn toàn mất phước mà còn ảnh hưởng đến cả dân Chúa nữa.

Chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược trong Tân Ước, đó là ông Ti-mô-thê. Ông có cha là người Hy Lạp theo tôn giáo đa thần, có mẹ và bà ngoại là người tin kính Chúa. Tạ ơn Chúa vì ông không bị ảnh hưởng nếp sống của cha nhưng đã theo gương mẹ và bà để học Lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Ông sống kính sợ Chúa, nhờ đó khi được Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn, ông đã trở nên một mục sư phục vụ Chúa hết lòng. Xin Chúa cho chúng ta sống kính sợ Chúa và luôn ghi nhớ ơn Ngài để cuộc đời luôn hữu dụng cho Chúa và cho nhiều người.

Đời sống thuộc linh bạn đang chịu ảnh hưởng của ai?

Tạ ơn Chúa đã cho con nhiều gương tin kính trong lịch sử Hội Thánh. Xin giúp con mỗi ngày noi theo đời sống tin kính của tiền nhân để con trở nên gương tốt cho con cháu con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top