Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2024

Ma-thi-ơ 16:13–17
Các Ngươi Xưng Ta Là Ai?

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ của Ngài điều gì? Họ đã trả lời với Chúa Giê-xu như thế nào? Vì sao Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ như vậy? Trả lời câu hỏi này ảnh hưởng gì trên đức tin và thái độ của bạn với Chúa?

Sau khi rời khỏi đoàn dân đông đã theo Ngài, Chúa Giê-xu muốn dành thì giờ riêng tư với các môn đệ nên Ngài cùng họ đi đến Sê-sa-rê Phi-líp là một vùng đất của Dân Ngoại. Tại đó, Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ, “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” Các môn đệ đã trả lời, “Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó” (câu 13–14). Chúa hoàn toàn biết rõ nhận định của mọi người về Ngài, họ chỉ xem Ngài là người dọn đường cho Đấng Mết-si-a họ đang mong đợi mà thôi. Chúa đặt câu hỏi này để mở đường cho nhận định riêng của các môn đệ, “Còn các ngươi thì xưng Ta là ai?” (câu 15). Ngài muốn họ nhận biết Chúa cách cá nhân chứ không theo dư luận. Đức tin phải là quyết định riêng tư, những điều số đông tin chưa hẳn là đúng.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã thay các môn đệ trả lời “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” (câu 16). “Đấng Christ” là từ Hy Lạp có nghĩa là Đấng Chịu Xức Dầu, Đấng Giải Cứu, Vua Đời Đời; từ ngữ này tương đương với từ Hê-bơ-rơ “Đấng Mết-si-a” đã được hứa từ Cựu Ước mà người Ít-ra-ên đang trông đợi. “Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” đồng nghĩa với Đức Chúa Trời. Lời nhận định và tuyên xưng của Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu khen là người có phước vì không phải tự ông biết điều này nhưng do Đức Chúa Cha đã khai mở tâm linh ông để có thể nhận biết về Chúa Giê-xu.

Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân đều phải đối diện với câu hỏi rất quan trọng này của Chúa Giê-xu để xác định Chúa là ai đối với mình. Việc nhận biết Chúa Giê-xu là ai là tiền đề cho mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài, những gì chúng ta nghĩ về Chúa sẽ quyết định thái độ sống của mình với Chúa cũng như số phận đời đời của chúng ta. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người đặc biệt, một vĩ nhân, một giáo chủ v.v… thì chúng ta sẽ sống hời hợt, không trung thành, và không tận hiến. Nếu chúng ta thật sự nhận biết rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống trong sự biết ơn vì đã nhận được sự cứu chuộc, và thuận phục ý muốn của Ngài cách hoàn toàn. Câu hỏi “Còn các ngươi thì xưng Ta là ai?” của Chúa Giê-xu đối với mỗi chúng ta thật sự vô cùng quan trọng vì nhận định sai chúng ta sẽ sống sai và chuốc lấy những hình phạt cho người không tôn Chúa là Vua, là Chủ của cuộc đời mình và không sống cuộc đời tận hiến cho Ngài.

Chúa Giê-xu có đang là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn khẳng định Chúa là Đức Chúa Trời của cuộc đời con để con sống cuộc đời đầu phục và tôn vinh Chúa. Nguyện đời sống con luôn bày tỏ về chính Ngài cho những người chung quanh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top