Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2024

Ma-thi-ơ 16:1–4
Chỉ Có Dấu Lạ Giô-na

“Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự,…” (I Cô-rinh-tô 1:22–23a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến tìm Chúa Giê-xu để xin Ngài điều gì? Chúa trả lời họ thế nào? Tại sao Chúa nói đến dấu lạ Giô-na? Bạn cần làm gì để bước đi trong đức tin sắt son nơi Chúa?

Sau khi Chúa Giê-xu đến bờ cõi xứ Ma-ga-đan là vùng đất thuộc về Ga-li-lê, điều thú vị trong ký thuật của Sứ đồ Ma-thi-ơ là có “những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê,” là hai nhóm đối nghịch nhau về quan điểm, đến để “có ý thử Ngài,” chứng tỏ họ đều xem Chúa Giê-xu là kẻ thù và tìm mọi cách để hạ uy tín của Ngài. Họ đến xin Chúa “làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống.” Đối với người Pha-ri-si, họ không phủ nhận quyền năng siêu nhiên của Chúa Giê-xu vì họ biết Chúa đã chữa lành nhiều tật bệnh và đuổi quỷ, nhưng họ không chịu công nhận quyền năng đó đến từ Đức Chúa Trời; còn đối với người Sa-đu-sê, họ muốn chứng minh những điều Chúa Giê-xu đã làm là một trò lừa bịp, hoặc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Chúa Giê-xu không đáp ứng cho hai nhóm người này mà Ngài nói cho họ biết rằng họ rất có kinh nghiệm nhìn trời để biết thời tiết sẽ thế nào nhưng họ hoàn toàn đui mù thuộc linh khi không nhận ra “dấu chỉ thì giờ” là sự ứng nghiệm Nước Trời nơi Chúa Giê-xu.

Chúa không làm dấu lạ nào cho hai nhóm người này vì Ngài biết động cơ xấu xa và sự cứng lòng của họ. Ngài tuyên bố sẽ không có dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na, người đã ở trong bụng cá ba ngày, là dấu lạ cuối cùng Chúa Giê-xu thực hiện cho dòng dõi cứng lòng này. Ý Chúa nói trước cho họ biết sự chết và sự phục sinh của Ngài sau ba ngày trong phần mộ sẽ đánh dấu sự chiến thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ.

Trong xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật giúp người ta có thể dự đoán trước nhiều lãnh vực nhưng họ lại khước từ niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thậm chí chống đối Ngài. Vậy chúng ta là những người đang tin nơi Chúa có nghi ngờ Ngài vì chưa thấy một phép lạ chăng? Chúng ta cần phải nhận biết mình đang là những người được phước vì được tha tội và được sự sống đời đời nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta đang sống trong thời đại Ân Sủng và đó là phép lạ vĩ đại nhất Chúa đã làm cho nhân loại. Hãy trở về với từng trang Kinh Thánh để thấy những điều lạ lùng Chúa đã làm, và hãy nhìn vào lịch sử Hội Thánh để thấy rằng rất nhiều người đã và đang được Chúa biến đổi, đó là những bằng chứng sống động nhất, đáng tin nhất. Hãy cứ bước đi trong đức tin sắt son nơi Chúa và sẽ kinh nghiệm được những điều lạ lùng Chúa làm qua đời sống mình.

Bạn có thật sự đang trải nghiệm sự cứu chuộc, sự biến đổi Chúa ban cho bạn không?

Tạ ơn Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc con, xin giúp con luôn sắt son trong niềm tin nơi Chúa và đời sống con sẽ là lời chứng sống động nhất cho những người chung quanh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top