Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024

Hê-bơ-rơ 11:32–40
Phần Thưởng của Đức Tin

“Hết thảy những người đó dù nhân đức tin đã được chứng tốt…” (câu 39a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những gương đức tin được mô tả trong phần Kinh Thánh này là ai? Họ đã đạt được điều gì bởi đức tin? Tại sao có phần thưởng là những khổ nạn? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào?

Mở đầu phần Kinh Thánh này, trước giả dùng một câu cảm thán “Ta còn nói chi nữa?” (câu 32) để cho thấy rằng còn vô số gương đức tin không sao kể hết. Ông chỉ kể tên vài trường hợp mà đa số độc giả Hê-bơ-rơ quen thuộc là các vị quan xét như các ông Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê; Vua Đa-vít, và Tiên tri Sa-mu-ên… Thật ra, từng người trong số họ đều có những khiếm khuyết, nhưng bởi đức tin nơi Chúa, họ đã được Ngài sử dụng cho những mục đích vĩ đại của Ngài. Đặc điểm chung của họ là tin cậy Chúa, chấp nhận để được Chúa sử dụng vào những nhiệm vụ vô cùng khó khăn; và có vô số người trải qua mọi thời đại đã hành xử như vậy.

Bởi vì tin cậy Chúa, những vị anh hùng đức tin ấy đã kinh nghiệm điều vĩ đại Chúa làm như được liệt kê trong các câu 33–34. Mỗi một kết quả được kể ra đều là phần thưởng vinh quang, là việc phi thường mà chỉ có quyền năng Chúa mới làm được. Những tưởng trước giả thư Hê-bơ-rơ sẽ tiếp tục liệt kê danh sách phần thưởng vinh quang ấy với các phép lạ lớn lao, như việc nhận lại thân nhân từ cõi chết sống lại (câu 35a), thì ngay sau đó, trước giả chuyển sang một loại phần thưởng mà không phải ai cũng mong đợi: “có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu,” và kế tiếp là hàng loạt khổ nạn vì cớ đức tin như bị nhạo cười, roi vọt, xiềng xích, tra tấn, cưa xẻ, giết hại v.v… Phải chăng Chúa không ban thưởng cho họ? Hoàn toàn không. Kinh Thánh dạy rằng, vì “thế gian này không xứng đáng cho họ ở.” Nói cách khác, phần thưởng họ nhận được không phải là những sự sung sướng trong đời này mà là “sự sống lại tốt hơn.”

Cơ Đốc nhân chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt giữa một thế giới băng hoại, dễ lắm bị sa vào tội lỗi, nhưng Chúa hứa rằng Ngài sẽ tha thứ nếu chúng ta biết ăn năn và Ngài vẫn sử dụng nếu chúng ta khao khát phục vụ Ngài. Đôi lúc, khi sống bởi đức tin, chúng ta kinh nghiệm Chúa ban cho được thành công trong công việc, thịnh vượng trong cuộc sống. Nhưng cũng có lắm khi, dù hết lòng tin cậy Chúa, những gì chúng ta nhận được dường như là sự họa hơn là phước. Những khi ấy, hãy nhớ lại các anh hùng đức tin thuở xưa, những người ý thức rằng sở dĩ mình vẫn phải chịu khổ trong cuộc đời này vì thế gian này không xứng đáng cho chúng ta ở. Chúng ta sẽ được sự sống lại tốt hơn ở trong Nước đời đời bên Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta.

Bạn đang mong đợi Chúa ban thưởng cho đức tin mình như thế nào?

Tạ ơn Chúa vì con còn nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn được Ngài sử dụng cho mục đích lớn lao của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy và bước đi, vì biết rằng phần thưởng Chúa dành cho con trong cõi đời đời bên Cha là lớn lắm.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top